Isolera mera

Fler och fler upptäcker hur enkelt det är att spara pengar och energi med hjälp isolering. Vi erbjuder tilläggsisolering av din vind till ett konkurenskraftigt pris, att sedan materialet vi isolerar med är ekologiskt och hjälper huset att andas bjuder vi på.

En investering du kan få tillbaka på bara något år!

Hur mycket man bör isolera och hur mycket man kan spara beror på många faktorer. Hur mycket isolering har man innan? Vilket material är det som används? Vilket uppvärmningssystem man har? Här nedan kommer ett exempel då man tilläggsisolerar med Termex direkt ovanpå en gammal sågspånsisolering, något som inte ens är möjligt om du istället skulle tilläggsisolera med glasull.

Ett räkneexempel

Ett enplanshus med en boyta på 100m2 
är isolerad med ett lager av 2dm sågspån. 
Huset ligger i Bollnäs eller liknande klimat.
Huset drar totalt 35 000kWh om året.

Huset tillägsisoleras sedan på vinden 
med ett lager av 3dm Termex som kostar 
ca 14 000 kr inkl arbetskostnad.

Förbrukningen minskar då till ungefär 
25 000 kWh alltså en besparing på 10 000kWh. 
Med eluppvärmning så kostar det ca 1kr/kWh 
vilket innebär en besparing på ca
10 000kr om året i uppvärmningskostnader. 

Investeringen betalar alltså tillbaka sig på:

(14 000kr/10 000kr)*12 månader = 

= 16,8 månader = 1,4 år

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att beräkna hur mycket du kan spara.

Termex - den ekologiska isoleringen

Termex är ett isoleringsmaterial som fungerar som en ylletröja för ditt hus. Materialet består av träfiber och har därför många fördelar. Eftersom det installeras genom blåsning saknar det fogar. En annan viktig egenskap är att det andas. Termex kan därför binda fukt och avge den tillbaka till luften. Termex och husets övriga träkonstrukotioner jämnar ut luftfuktigheten och ökar boendekomforten. Tack vare Termex kan du bygga ett energisnålt och hälsovänligt hem utan plast.

Termex framställs av rent tidningspapper (tryckfärgerna består endast av växtoljebaserade naturpigment). Då byggnadens livscykel är slut kan Termex återanvändas som isoleringsmaterial eller blandas ut till jordförbättringsmaterial. Termex hör också till Finlands första byggnadsmaterial med en miljödeklaration (nr7).

Termex skyddar mot eld. Isoleringsmaterialet innehåller bormineraler, som effektivt fördröjer eldens framfart i isolering och stomkonstuktion. Termex bibehåller sin volym även i höga temperaturer. Isoleringsmaterial som antänds pyr långsamt ca 1-2 mm/min.

Tillåt ditt hus att andas

Bormineraler används i allmänhet som medel för att förhindra mögel och murkenhet. De borföreningar som använts vid tillverkningen av Termex förhindrar svampbildning i isoleringen samt i det intillggande trävirket. Hemligheten bakom många träbyggnaders långa livslängd ligger i deras förmåga att andas, det vill säga att avge och binda fukt.

Under normala förhållanden kondenseras vatten inte till fukt i träbyggnader. En byggnad som andas släpper vid sidan av vattenånga också igenom andra gaser som t.ex. koldioxid. Rums luften renas från orenheter i gasform dels genom rummets ventilation och dels genom husets andningsförmåga.